Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ trên OINP e-filing portal, đăng ký EOI cho PhD Graduates
04
Nhận thẻ thường trú nhân PR