Giới thiệu
Để đủ điều kiện chương trình này bạn phải nhận được notification of interest từ Ontario và có hồ sơ cập nhật kinh nghiệm làm việc, kỹ năng ngôn ngữ và trình độ học vấn mới nhất của bạn trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang
Điều kiện chương trình
  • French-Speaking Skilled Worker: dành cho lao động tay nghề cao nói tiếng Pháp với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh
  • Human Capital Priorities: dành cho lao động tay nghề cao với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và ngôn ngữ thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
  • Skilled Trades: dành cho lao động có kinh nghiệm làm việc ở Ontario trong một ngành nghề thương mại đủ điều kiện
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ trên hệ thống Express Entry của IRCC
02
Nhận notification of interest (NOI) từ Ontario và nộp hồ sơ trong 45 ngày trên OINP e-filing portal, trả phí 1,500$
03
Nhận Nomination và nộp hồ sơ PR
04
Nhận thẻ thường trú nhân PR