Giới thiệu
Dành cho lao động lành nghề nói tiếng Pháp với khả năng tiếng Anh vững chắc có cơ hội nộp hồ sơ thường trú sinh sống và làm việc tại Ontario
Điều kiện chương trình
  • Bạn phải đủ điều kiện của chương trình Federal Skilled Worker (FSW) hoặc Canadian Experience Class (CEC) và được vào pool Express Entry
  • Kỹ năng ngôn ngữ: Tiếng Pháp tối thiểu CLB 7 và tiếng Anh tối thiểu CLB 6
  • Học vấn: đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ và được đánh giá bằng cấp ECA nếu bằng cấp bên ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong 5 năm gần nhất tại Ontario trong danh sách việc làm NOC 0, NOC A hoặc NOC
  • Bạn phải có tình trạng cư trú hợp pháp nếu bạn nộp đơn từ Canada
  • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân.
  • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ trên hệ thống Express Entry của IRCC
02
Nhận notification of interest (NOI) từ Ontario và nộp hồ sơ trong 45 ngày trên OINP e-filing portal, trả phí 1,500$
03
Nhận Nomination và nộp hồ sơ PR
04
Nhận thẻ thường trú nhân PR