Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho lao động lành nghề nói tiếng Pháp với khả năng tiếng Anh vững chắc có cơ hội nộp hồ sơ thường trú sinh sống và làm việc tại Ontario