Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Bạn phải đủ điều kiện của chương trình Federal Skilled Worker (FSW) hoặc Canadian Experience Class (CEC) và được vào pool Express Entry
  • Kỹ năng ngôn ngữ: Tiếng Pháp tối thiểu CLB 7 và tiếng Anh tối thiểu CLB 6
  • Học vấn: đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ và được đánh giá bằng cấp ECA nếu bằng cấp bên ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong 5 năm gần nhất tại Ontario trong danh sách việc làm NOC 0, NOC A hoặc NOC
  • Bạn phải có tình trạng cư trú hợp pháp nếu bạn nộp đơn từ Canada
  • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân.
  • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada