Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho công dân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc lành nghề, khả năng ngôn ngữ và trình độ học vấn có cơ hội nộp hồ sơ thường trú sinh sống và làm việc tại Ontario