Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ trên hệ thống Express Entry của IRCC
04
Nhận thẻ thường trú nhân PR