Giới thiệu
Dành cho công dân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Ontario trong các ngành nghề đủ điều kiện có tay nghề cao có cơ hội nộp hồ sơ thường trú sinh sống và làm việc tại Ontario
Điều kiện chương trình
  • Bạn phải đủ điều kiện của chương trình Canadian Experience Class (CEC) và được vào pool Express Entry
  • Kỹ năng ngôn ngữ: tối thiểu CLB 5
  • Học vấn: đánh giá bằng cấp ECA nếu bạn có bằng cấp bên ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong 2 năm gần nhất tại Ontario trong danh sách việc làm Group 633 hoặc Group 72, 73, 82 theo NOC
  • Bạn phải sống tại Ontario và có work permit tại thời điểm nộp hồ sơ
  • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân.
  • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Tạo hồ sơ trên hệ thống Express Entry của IRCC
02
Nhận notification of interest (NOI) từ Ontario và nộp hồ sơ trong 45 ngày trên OINP e-filing portal, trả phí 1,500$
03
Nhận Nomination và nộp hồ sơ PR
04
Nhận thẻ thường trú nhân PR