Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho công dân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Ontario trong các ngành nghề đủ điều kiện có tay nghề cao có cơ hội nộp hồ sơ thường trú sinh sống và làm việc tại Ontario