Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Bạn phải đủ điều kiện của chương trình Canadian Experience Class (CEC) và được vào pool Express Entry
  • Kỹ năng ngôn ngữ: tối thiểu CLB 5
  • Học vấn: đánh giá bằng cấp ECA nếu bạn có bằng cấp bên ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong 2 năm gần nhất tại Ontario trong danh sách việc làm Group 633 hoặc Group 72, 73, 82 theo NOC
  • Bạn phải sống tại Ontario và có work permit tại thời điểm nộp hồ sơ
  • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân.
  • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada