Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc tại Saskatchewan tối thiểu 6 tháng với work permit hợp lệ
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc NOC 8431: General Farm Worker hoặc NOC 8432 Nursery and Greenhouse Worker từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 nếu Job Offer NOC C
  • Học vấn: bằng trung học trở lên và được đánh giá bằng cấp ECA nếu học ngoài Canada