Điều kiện người bảo lãnh
Điều kiện người bảo lãnh
  • Trên 18 tuổi
  • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 

Nếu bạn là công dân Canada sống bên ngoài Canada, bạn phải chứng minh rằng bạn có kế hoạch sống tại Canada khi người bạn bảo lãnh trở thành thường trú nhân

Bạn không thể bảo lãnh cho ai nếu bạn là thường trú nhân sống bên ngoài Canada

  • Bạn không nhận trợ cấp xã hội vì những lý do khác ngoài khuyết tật
  • Cam kết hỗ trợ tài chính cho người bạn bảo lãnh trong một khoảng thời gian quy định bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân
  • Trong hầu hết các trường hợp, không có yêu cầu thu nhập để bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái của bạn. Bạn chỉ cần chứng minh bạn có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nếu:

Bạn đang bảo lãnh cho một đứa trẻ phụ thuộc có một hoặc nhiều đứa trẻ phụ thuộc của chúng, hoặc

Bạn đang bảo lãnh cho vợ chồng có con phụ thuộc và người con phụ thuộc có một hoặc nhiều con riêng của họ