Chương trình bảo lãnh
Chương trình bảo lãnh
Chương trình định cư Canada diện bảo lãnh là một chương định cư khá phổ biến dành cho những người có thân nhân tại Canada muốn đi định cư để đoàn tụ gia đình. Nhờ chương trình này vợ chồng có thể bảo lãnh nhau, cha mẹ có thể bảo lãnh cho con hay ngược lại là con có thể bảo lãnh cho cha mẹ sang Canada sinh sống. Ngoài ra bạn cũng có thể bảo lãnh cho những người thân khác định cư Canada khi bạn thỏa một số điều kiện của chương trình