Điều kiện
người được bảo lãnh

Bạn chỉ có thể bảo lãnh những người thân như anh, chị, em, dì hoặc chú trong những trường hợp cụ thể.:

Anh, chị, em, cháu mồ côi với điều kiện

 • Họ có quan hệ huyết thống với bạn hoặc con nuôi
 • Cả cha và mẹ của họ đều qua đời
 • Họ dưới 18 tuổi
 • Họ còn độc thân

Họ hàng khác với điều kiện

 • Bạn không có người thân còn sống mà bạn có thể bảo lãnh như: vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em mồ côi, cháu mồ côi, 
 • Bạn không có bất kỳ người thân nào (cô, chú hoặc bất kỳ người thân nào được liệt kê ở trên) là công dân Canada, thường trú nhân
Điều kiện người bảo lãnh
 • Trên 18 tuổi
 • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 
 • Bạn phải sống tại Canada khi bạn bảo lãnh
 • Đáp ứng được yêu cầu về thu nhập
 • Cam kết hỗ trợ tài chính cho người có liên quan bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân và kéo dài lên đến 20 năm phụ thuộc vào tuổi và quan hệ với bạn
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Xác định tính đủ điều kiện và chuẩn bị giấy tờ cần thiết
02
Nộp cả 2 hồ sơ bảo lãnh và thường trú nhân cùng lúc
03
Nhận yêu cầu sinh trắc vân tay và khám sức khỏe
04
Nhận kết quả chấp thuận hồ sơ bảo lãnh và hồ sơ thường trú nhân
05
Nhận thẻ thường trú nhân