Điều kiện người được bảo lãnh
Điều kiện
người được bảo lãnh

Bạn chỉ có thể bảo lãnh những người thân như anh, chị, em, dì hoặc chú trong những trường hợp cụ thể.:

Anh, chị, em, cháu mồ côi với điều kiện

  • Họ có quan hệ huyết thống với bạn hoặc con nuôi
  • Cả cha và mẹ của họ đều qua đời
  • Họ dưới 18 tuổi
  • Họ còn độc thân

Họ hàng khác với điều kiện

  • Bạn không có người thân còn sống mà bạn có thể bảo lãnh như: vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em mồ côi, cháu mồ côi, 
  • Bạn không có bất kỳ người thân nào (cô, chú hoặc bất kỳ người thân nào được liệt kê ở trên) là công dân Canada, thường trú nhân