Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Điền form thể hiện sự quan tâm đến chương trình và lấy số hồ sơ
04
Nhận kết quả chấp thuận hồ sơ thường trú nhân
05
Nhận thẻ thường trú nhân