Khách hàng thành công
Gia đình chị Huỳnh Linh
DU HỌC CẢ GIA ĐÌNH
Trường: University of Winnipeg 
Ngành: Project Manager

Gia đình chị Phan Dy Anh
DU HỌC CẢ GIA ĐÌNH
Trường: University of Winnipeg 
Ngành: Project Manager

Bạn Đàm Gia Thịnh
NHẬN PR TỪ CHƯƠNG TRÌNH TR TO PR
Chương trình: Temporary Resident to Permanent Resident pathway
Streams:
Recent international graduates from a Canadian institution

Bạn Nguyễn Ngọc Uyển Nhi
DU HỌC
Trường: OCAD
Ngành:  

Anh Trần Minh Trí
DU HỌC CẢ GIA ĐÌNH
Trường: Saskatchewan Polytechnic
Ngành: Post Graduate Certificate in Artificial Intelligence (AI) and Data Analytics

Chị Huỳnh Thị Thu Hương
Trường: The University of Winnipeg
Ngành: Project Management

Chị em Trần Nguyễn Quế My - Trần Nguyễn Quế Mẫn
DU HỌC THPT
Trường: New Heights Academy 
Lớp: 11 & 12

Bé T P Nguyễn
DU HỌC THPT
Trường: Blyth Academy
Lớp: 11