Điều kiện
người được bảo lãnh

Vợ chồng:

 • Kết hôn hợp pháp
 • Ít nhất 18 tuổi

Common-law: 

 •  Không kết hôn với bạn
 • Có thể cùng giới tính
 • Ít nhất 18 tuổi
 • Sống với bạn ít nhất 12 tháng liên tục theo quan hệ vợ chồng, không có khoảng thời gian xa cách nhau

Con cái:

 •  Dưới 22 tuổi
 • Không có vợ chồng hoặc common-law
 • Trẻ em trên 22 tuổi chỉ khi không thể tự hỗ trợ tài chính vì tình trạng tinh thần hoặc thể chất và đã phụ thuộc vào cha mẹ để hỗ trợ tài chính trước khi 22 tuổi
Điều kiện người bảo lãnh
 • Trên 18 tuổi
 • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 

Nếu bạn là công dân Canada sống bên ngoài Canada, bạn phải chứng minh rằng bạn có kế hoạch sống tại Canada khi người bạn bảo lãnh trở thành thường trú nhân

Bạn không thể bảo lãnh cho ai nếu bạn là thường trú nhân sống bên ngoài Canada

 • Bạn không nhận trợ cấp xã hội vì những lý do khác ngoài khuyết tật
 • Cam kết hỗ trợ tài chính cho người bạn bảo lãnh trong một khoảng thời gian quy định bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân
 • Trong hầu hết các trường hợp, không có yêu cầu thu nhập để bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái của bạn. Bạn chỉ cần chứng minh bạn có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nếu:

Bạn đang bảo lãnh cho một đứa trẻ phụ thuộc có một hoặc nhiều đứa trẻ phụ thuộc của chúng, hoặc

Bạn đang bảo lãnh cho vợ chồng có con phụ thuộc và người con phụ thuộc có một hoặc nhiều con riêng của họ

 

Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Xác định tính đủ điều kiện và chuẩn bị giấy tờ cần thiết
02
Nộp cả 2 hồ sơ bảo lãnh và thường trú nhân cùng lúc
03
Nhận yêu cầu sinh trắc vân tay và khám sức khỏe
04
Nhận kết quả chấp thuận hồ sơ bảo lãnh và hồ sơ thường trú nhân
05
Nhận thẻ thường trú nhân