Ontario Immigrant Nominee Program (OINP)

Là chương trình nhập cư diện kinh tế của tỉnh bang. Chương trình hợp tác với chính phủ Canada thông qua cơ quan nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC). OINP công nhận và đề cử người nước ngoài trở thành thường trú nhân có kỹ năng và kinh nghiệm mà nền kinh tế Ontario cần và chính phủ Canada sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp thuận đơn xin thường trú nhân

Đối tượng: người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế và chủ doanh nghiệp có kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn phù hợp có thể nộp hồ sơ vào OINP để được đề cử

Phân loại chương trình
Employer job offer category
Dành cho người lao động đã có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng tại Ontario. Để đủ điều kiện theo chương trình này, bạn phải tạo hồ sơ trong cổng nộp hồ sơ điện tử OINP, sau đó đăng ký để thể hiện sự quan tâm (expression of interest - EOI) đối với chương trình employer job offer. Người nộp đơn phải có lời mời làm việc toàn thời gian và không thời hạn từ một nhà tuyển dụng tại Ontario. Chương trình này gồm có 3 chương trình phụ sau đây:
Human capital category
Dành cho những người lao động có kinh nghiệm làm việc, có trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry; hoặc dành cho sinh viên đã tốt nghiệp Master hoặc PhD tại Ontario
  • International Graduates

1. Master Graduates

  2. PhD Graduates

  1. French-Speaking Skilled Worker

  2. Human Capital Priorities

  3. Skilled Trades

Business category
Dành cho doanh nhân bên ngoài Canada muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Mang lại cơ hội để được đề cử thường trú nhân sau khi doanh nghiệp của họ được thành lập tại Ontario
Câu hỏi thường gặp

1 Tôi đã tốt nghiệp khóa học Postgraduate tại trường Seneca tại Ontario và đã xin được việc làm tại một công ty tại Ontario. Tôi chỉ mới đi làm được 2 tháng thì có đủ điều kiện cho chương trình OINP hay không?

Chương trình OINP: Employer Job Offer - International Student không có quy định về kinh nghiệm làm việc. Nếu bạn thỏa các tiêu chí của chương trình như công việc thuộc NOC 0, A, B và doanh nghiệp tuyển dụng đủ điều kiện theo yêu cầu chương trình thì bạn có thể nộp hồ sơ theo chương trình này

2 Chương trình OINP Employer job offer có bắt buộc phải có IELT?

IELTS là yêu cầu bắt buộc nếu bạn nộp hồ sơ chương trình Employer job offer In-Demand Skills. Đối với Foreign Worker và International Student không bắt buộc tuy nhiên bạn sẽ được cộng thêm điểm nếu có IELTS cho chương trình International Student

3 Điều kiện của Job Offer tại Ontario là gì?

Job Offer đủ điều kiện cho chương trình OINP Employer Job Offer tại Ontario nhà tuyển dụng cần có:

  • Đã hoạt động kinh doanh ít nhất 3 năm trước khi bạn nộp đơn
  • Doanh thu năm tài chính gần nhất tối thiểu là 1,000,000$ nếu đơn vị tuyển dụng có vị trí tại trung tâm Toronto (Greater Toronto Area - GTA) như Toronto,
  • Durham, Halton, York và Peel hoặc tối thiểu 500,000$ nếu đơn vị tuyển dụng bên ngoài GTA
  • Có ít nhất 5 nhân viên toàn thời gian là công dân Canada hoặc thường trú nhân đối với đơn vị tuyển dụng thuộc khu vực GTA, 3 nhân viên toàn thời gian là
  • công dân Canada hoặc thường trú nhân đối với đơn vị tuyển dụng bên ngoài GTA
  • Nhà tuyển dụng cần nộp đơn xin chấp thuận vị trí tuyển dụng bằng cách điền và ký vào Employer Form  

4 Chương trình định cư nào ở Ontario không yêu cầu tiếng Anh?

Các chương trình định cư ở Ontario không yêu cầu tiếng Anh bao gồm: chương trình Business category (đầu tư dành cho doanh nhân), Employer Job Offer - Foreign worker và Employer Job Offer - International Student:
 

5 Copy of Chương trình định cư nào ở Ontario không yêu cầu Job Offer?

Chương trình định cư Ontario’s Express Entry không yêu cầu Job Offer. Để thỏa điều kiện chương trình này bạn cần nằm trong Express Entry pool. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB 5 đối với chương trình Skilled Trades, CLB 6 đối với chương trình French-Speaking Skilled Worker và tối thiểu CLB 7 đối với chương trình Human Capital Priorities 
Chương trình định cư khác